Home
MCG-ProACTIVE
Diensten
Ervaring
Links
Contactformulier
Fotoalbum

Diverse projecten:

 • Adviseren over en begeleiden van vergunnings- en certificeringstrajecten.
 • Ontwerpen van processen (AO) en deze toetsen en bewaken op kwaliteit.
 • Vastleggen van uit te voeren activiteiten in procesbeschrijvingen en/of
 • handleiding(en)/werkinstructie(s).
 • Inrichten van registratiesystemen op basis van ontwikkelde processen.
 • Opstellen van handboeken ten behoeve van VCA- en ISO certificering.
 • Interne auditing van VCA-beheerssysteem.
 • Opstellen van bedrijfsnoodplannen en ontruimingsplattegronden. 
 • Controle en toezicht in het kader van veiligheid en milieu.
 • Veiligheidsbeoordeling van middelen, voorzieningen en situaties.
 • Opstellen van Risco-inventarisaties.
 • Opstellen en/of beoordelen van V&G-plannen.

.

Top
Management Consultancy Gerritsen| www.veiligheidenmilieusupport.nl